Course curriculum

 • 1

  Introduction to our Rangi Parauri Training

  • Nau mai!

  • We want to support you!

  • Welcome to your Ahi Kaa!

  • Outcome Rating Scale (ORS)

  • Whakawhanaungatanga

  • What is Mahi a Atua?

  • Turumākina Duley - our zoomvision artist discussing his view on Mahi a Atua

  • Whakawhanaungatanga. Zoom platform support. IT support.

 • 2

  Our Four Pou

  • Mahi a Atua Philosophy and Principles

  • Te Kurahuna Position Statement

  • Institutional Racism

  • A view on Maori Health inequity 2019

 • 3

  Karakia

  • Karakia timatanga 'Tēnei te Ara' and te whakapapa o tō tātou nei karakia

  • Karakia tawhito vs Karakia Karaitiana

  • Carving creative and critical thinking through words

  • Taku Whare Wānanga

  • Tohunga Tei Nohotima - Preparing our whare wānanga with meditation

  • Pou Hihiri karakia whakamutunga

 • 4

  Preparation for wānanga

  • Learning styles

  • Korowai technique - preparing you for what to expect

  • Therapeutic wananga

  • UE

  • Hinekauorohia

  • Mauri

  • Zoom Whanaungatanga IT support and languaging

 • 5

  Day 1 - Intensive Wānanga

  • Outcome Rating Scale (ORS)

  • Whakatau & Whakawhanaungatanga

  • Noho tatapū

  • Te Po, Te Maramataka & Ahi Kaa

  • Taku Whare Wananga

  • Mauri

  • Maramataka with Rikki

  • Karetao

  • Tina Ngata- Intro to Doctrine of Discovery

 • 6

  Day 2 - Intensive Wānanga

  • The Early Battles

  • Ko Ngā Tokorangi

  • Movement with Mōteatea in english

  • Porotiti with Hinemoa & James

  • Meeting Ngaire Tuhua

  • Maisey Rika- Tangaroa

  • Maramataka with Rikki

  • Meeting Jerome Kavanagh- Puoro Jerome

  • Te Whare Tu Taua with Kemara

  • Tina Ngata & Sir Judge Joe discuss DoD and Racism

  • Reflections- Creative Wananga

 • 7

  Day 3 - Intensive Wānanga

  • Ruaumoko

  • Urutengangana

  • Haumietiketike and Rongo

  • Day 3- Halfway point reflections

  • Uru Readings

  • Uru Reflections

  • Top 10 with Paapa Mark

  • Maisey Rika- Waiti Waita

  • Movement with Andria Vagana

  • Whakawhiti Korero- Fiona Collis

  • Dr Di & Kemara discuss Anxiety and Depression

  • Maramataka with Rikki

 • 8

  Day 4 - Intensive Wānanga

  • Tane and the 3 Baskets

  • Tane and the 3 Baskets - Rongo and Tu

  • Tane and the 3 Baskets - Heading back

 • 9

  Day 5 - Intensive Wānanga

  • Mataora and Niwareka

  • Wananga rating scale - SRS

Watch Intro Video

Taku Whare Wānanga