Course curriculum

 • 1

  Introduction

  • Nau mai!

  • Nau mai to Tūporeariki

  • Meet The Team

  • Introduction to Ahi Kaa

  • Ahi Kaa Whakapapa

  • Your Ahi Kaa!

  • Hei whakakapi i te Ahi Kaa

 • 2

  Pou tuatahi - Tuia te whenua

  • Introduction to te pou tuatahi

  • I noho tatapū ngā atua with Dr Di

  • Noho tatapū ngā atua

  • Stoking the ahi

  • Huaki Pouri with the Te Kurahuna team

 • 3

  Pou Tuarua - Tuia te moana

  • Introduction to Pou Tuarua - Tuia te Moana

  • The Early Battles - Tangaroa shifts houses

  • Stoking the ahi

  • Huaki Pouri with the Te Kurahuna team

 • 4

  Pou Tuatoru - Tuia te here tangata

  • Introduction to Pou Tuatoru - Tuia te here tangata

  • Purapurawhetū

  • Stoking the ahi

  • Huaki Pouri with the Te Kurahuna team

 • 5

  Pou Tuawha - Ka rongo te Po Ka rongo te Ao

  • Introduction to Pou Tuawha - Ka rongo te Pō Ka rongo te Ao

  • Tane and the 3 Baskets

  • Tane and the 3 baskets 2

  • Stoking the ahi - ‘Tēnei te Ara' and te whakapapa o tō tātou nei karakia

  • Stoking the ahi - Karakia Translation of Tēnei te Ara

  • Stoking the ahi - Karakia Translation of Tēnei te Ara 2

  • Huaki Pouri

 • 6

  Tihei Mauri ora

  • Feedback time

  • What next....

  • Pou hihiri

Funding may be available if you:

Have been directly impacted by Cyclone Gabrielle and the Auckland Floods Simply complete the form below and our team will be in touch!
Application Form