Pūrākau Collection

With this 'Pūrākau Pass', you will have 12 Months access to all pūrākau from our collection. This Pass is perfect for those looking to utilise Pūrākau as a rauemi both in the work place and at home! We thank you in advance for supporting Mahi a Atua as we indigenise New Zealand society with 'our' stories.

 • 1

  Mahi a Atua pūrākau - Te Po

  • Nau mai!

  • I noho tatapū ngā atua

  • The early battles

  • Ko ngā tokorangi

  • Rongomātāne and Haumiatiketike

  • The rage of Rūaumoko

  • Tangaroa, Tāwhirimātea and Ranginui

 • 2

  Mahi a Atua pūrākau - Te Whaiao

  • Purapurawhetu

 • 3

  Mahi a Atua pūrākau - Te Ao Marama

  • Tane te wānanga part 1 of 1

  • Tane te wānanga part 2 of 2

 • 4

  Mahi a Atua pūrākau - Te Ao hurihuri

  • Te Ira Tangata

  • Ruatepūpuke

  • Mataora and Niwareka

Pūrākau Pass

with Tohunga Mark Kopua

 • $480.00

  12 months access to our Pūrākau collection

  Buy Now