Course curriculum

 • 1

  Introduction to our Rangi Parauri Training

  • Nau mai!

  • Te Kurahuna presents Mahi a Atua

  • The Mahi a Atua Movement

  • Whakawhanaungatanga

  • Introducing the ‘Ahi Kaa’

  • Welcome to your Ahi Kaa!

  • Introducing the Outcome Rating Scale (ORS)

  • Turumākina Duley - one of our artists discussing his view on Mahi a Atua

 • 2

  Our Four Pou

  • Mahi a Atua Philosophy and Principles

  • Te Kurahuna Position Statement

  • Institutional Racism

  • A view on Maori Health inequity 2019

  • An introduction to racism with Tina Ngata

 • 3

  Karakia

  • Karakia timatanga 'Tēnei te Ara' and te whakapapa o tō tātou nei karakia

  • Karakia tawhito vs Karakia Karaitiana

  • Carving creative and critical thinking through words

  • Taku Whare Wānanga

  • Taku Whare Wānanga - An overview

  • Whare Tōpito Ira Atua

  • Whare Ngākau Ira Wairua

  • Whare Whatumanawa Ira Tangata

  • Whare Hinengaro Ira Tipuna

  • Whare Waha Ira Whenua

  • Whare Tangata Ira Ariki

  • Practising making sense of 'Taku Whare Wānanga' with our very own Mataora - Bronwyn Williams

  • Tohunga Tei Nohotima - Preparing our whare wānanga with meditation

  • Pou Hihiri karakia whakamutunga

 • 4

  Preparation for wānanga

  • Learning Expectations

  • Korowai technique - preparing you for what to expect.

  • Tūpore Ariki - Therapeutic wānanga

  • UE

  • Hinekauorohia

  • Mauri

 • 5

  Day 1 - Intensive Wānanga

  • Outcome Rating Scale (ORS)

  • Noho tatapū

  • Copy of The Doctrine of Discovery

 • 6

  Day 2 - Intensive Wānanga

  • The Early Battles

  • Ko Ngā Tokorangi

 • 7

  Day 3 - Intensive Wānanga

  • Ruaumoko

  • Urutengangana

  • Haumietiketike and Rongo

 • 8

  Day 4 - Intensive Wānanga

  • Tane and the 3 Baskets

  • Tane and the 3 Baskets - Rongo and Tu

  • Tane and the 3 Baskets - Heading back

 • 9

  Day 5 - Intensive Wānanga

  • Mataora and Niwareka

  • Wananga rating scale - SRS

 • 10

  Hongihongi te Wheiwheiā

  • Hongihongi te Wheiwheiā

Watch Intro Video

Taku Whare Wānanga